Poświęcenie się Boskiemu Sercu Pana Jezusa

Święci i błogosławieni Kościoła katolickiego już od XIII wieku czcili Serce Pana Jezusa, odnajdując w Nim spokój, radość, mądrość, ukojenie pośród przeciwności i niegodziwości. Wielu z nich przyczyniło się do upowszechnienia kultu Serca Jezusowego, a szczególną zasługę miała w tym dziele św. Małgorzata Maria Alacoque (1647–1690). Sam Jezus przemówił do niej, gdyż chciał, by rozszerzała swym świadectwem kult Jego Serca, które może wyjednać ludziom wiele łask.

Praktyki związane z Sercem Pana Jezusa powinny być dla nas wielkim darem i łaską, dlatego powinniśmy je gorliwie kultywować. Mamy ku temu wiele możliwości, bowiem istnieje wiele modlitw nowenn, litanii i aktów strzelistych, dzięki którym możemy oddać Panu Jezusowi należytą cześć. Jeden z aktów mówi: „Serce Jezusowe, płonące miłością do nas, rozpal w naszych sercach miłość do Ciebie” i tylko w ten sposób, poprzez gorące uczucie do Pana Jezusa, możemy żyć w szczęściu na ziemi i dostąpić wiecznego szczęścia, jakim jest zbawienie.

         Jednym ze sposobów oddawania czci Panu Jezusowi jest osobiste poświęcenie się Jego Boskiemu Sercu. Do złożenia tego aktu zachęcali w okresie powojennym polscy biskupi. Wówczas w naszym kraju wielką apostołką Serca Jezusowego była Służebnica Boża Rozalia Celakówna.


OSOBISTE POŚWIĘCENIE SIĘ BOSKIEMU SERCU PANA JEZUSA

ułożone przez św. Małgorzatę Marię Alacoque

        Ja, N. N., oddaję i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie, moje uczynki, troski i cierpienia, gdyż nie chcę odtąd używać żadnej cząstki istoty mojej w innym celu, jak tylko by czcić, miłować i wielbić to Serce.I jest to nieodwołalną moją wolą całkowicie do Niego należeć i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co mogłoby Mu się nie podobać.

        Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo na moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie wszystkich upadków w moim życiu i za bezpieczne schronienie w godzinę mej śmierci.

        Bądź więc, o Serce pełne dobroci, moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego słusznego gniewu. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą mą ufność, bo wszystkiego obawiam się po mojej słabości i mojej złości, natomiast wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci.

        A zatem zniszcz we mnie wszystko, cokolwiek może Ci się nie podobać lub opór stawiać. Niech czysta miłość Twoja tak głęboko wyciśnie Ciebie, o Jezu, w sercu moim, bym nigdy nie mogła zapomnieć o Tobie ani się odłączyć od Ciebie. Zaklinam Cię przez wszystką dobroć Twoją, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, by całym szczęściem moim i najwyższą chwałą moją było żyć i umierać, jako całkowita służebnica Twoja. Amen.       


OSOBISTE POŚWIĘCENIE SIĘ BOSKIEMU SERCU JEZUSA POLKI-KATOLICZKI

(na wezwanie Arcypasterzy ze stycznia 1948 r.)

        Ja, N.N, córka Kościoła katolickiego i członek Narodu Polskiego, idąc za wezwaniem naszych Arcypasterzy, przystępuję do wykonania z całą świadomością wielkiego aktu w życiu moim.

         Wiem, że świat pod względem religijnym dzieli się coraz wyraźniej na dwa przeciwstawne obozy. Jedni nie chcą znać Jezusa Chrystusa i dążą do tego, by Jego naukę i Jego prawa, by Jego Ewangelię i Kościół usunąć ze wszystkich dziedzin życia ludzkiego. Drudzy tym bardziej uznają Jezusa Chrystusa, jako jedyny fundament zbawienia i ocalenia naszego i chcą z całą świadomością oprzeć na Jezusie Zbawicielu świata, na Jego prawdzie i łasce życie społeczne i osobiste.

         Otóż do tego obozu Bożego, chrześcijańskiego, który w śród nieszczęść obecnego świata woła: „Trzeba, żeby nam Chrystus królował”, przystępuję dzisiaj ponownie całym umysłem i sercem moim. Przez to osobiste poświęcenie moje składam gorące dzięki Bogu, że powołał Polski Naród, a w nim i mnie niegodną, do wielkiej rodziny narodów chrześcijańskich, które w Kościele katolickim znajdują pełną prawdę i łaskę Chrystusową.

      I naprzód czynię wyznanie Wiary, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg-człowiek, a zarazem syn Dziewicy Maryi, żył na tej ziemi, nauczał i dokonał odkupienia rodzaju ludzkiego przez swoją Mękę. Wyznaję, że ten Jezus ustanowił na ziem i naszej swój Kościół katolicki, oparty na Piotrze i Apostołach i na ich następcach: na Ojcu św. i na biskupach żyjących z nim w łączności. Wyznaję, że ten Jezus działa ustawicznie w swoim Kościele przez Ewangelię i sakramenty św. i przez cichy, ale mocny w pływ swej łaski na każdego z osobna. Wyznaję, że wszyscy ludzie powinni uznać Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela swego.

         Z tym Jezusem Chrystusem Naród Polski związał swe losy już blisko od tysiąca lat przez Kościół katolicki. Przyjął Jego naukę i sakramenty. Jezusa, Zbawiciela swego czcił i miłował. Jego świętą wiarę szerzył, według niej żył, za nią walczył i cierpiał. Na fundamencie Ewangelii Chrystusowej stworzył u siebie wzniosłą kulturę chrześcijańską. Obecnie również z Tym Jezusem naród nasz żyje, w Nim wśród pracy i trudów pokłada swe najgłębsze nadzieje, jako w Zbawicielu swoim.

         Otóż z tym Jezusem Chrystusem, Synem Boga i Synem Maryi, którą naród nasz obrał sobie za Królową i  Matkę, chcę dzisiaj w sposób uroczysty odnowić swoje przymierze przez osobiste poświęcenie samej siebie Jego Boskiemu Sercu. A czynię to, jako cząstka wielkiej społeczności polskiej.

        Oczyściwszy swą duszę w sakramencie pokuty i posiliwszy ją Najświętszym Ciałem Jezusa Chrystusa, z całą świadomością i radością oddaję i poświęcam moje ciało i duszę, mój umysł i wolę, moje prace i cierpienia, słowem całe życie Najświętszym Sercu Zbawiciela mojego. Przyjmij, o Jezu, Synu Boży i mój Odkupicielu, to ochotne poświęcenie moje. Racz je na zawsze zatwierdzić. Dopomóż mi, bym odtąd jeszcze wierniej życie swoje kształtowała według Twoich przykazań i wskazówek Twojego Kościoła. Bym za niezmierną miłość Twoją odpłacała Ci się wzajemną miłością, bym mężnie i gorliwie szerzyła święte Królestwo Twoje w duszach, rodzinach, w całym społeczeństwie.

       Przez to osobiste poświęcenie zanoszę gorącą prośbę, żeby Bóg nie tylko zachował cały Naród Polski i mnie, jego malutką cząstkę, w jedynie zbawczym Kościele Jezusowym, ale by nam dał tę wielką łaskę, iżbyśmy wszystkie dziedziny życia naszego coraz pełniej rozwijali według zasad Jezusa Chrystusa i innych do niego skutecznie pociągali.

         I o jedno jeszcze proszą: niech przez Niepokalane Serce Maryi miliony serc polskich tak szczerze i wielkodusznie poświęcą się Sercu Twojemu, o Zbawicielu, żeby przez Polskę spełniło się Miłosierdzie Boże nad chorym światem dzisiejszym.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!


OSOBISTE POŚWIĘCENIE SIĘ ŻONY BOSKIEMU SERCU JEZUSA

        Panie Jezu, Zbawicielu mój Najdroższy, wyraziłeś jasno swe życzenie, żeby ludzie poświęcali się Boskiemu Sercu Twojemu nie tylko społecznie, ale i osobiście, by Cię uznawali uroczyście swoim Królem i Ojcem. Za takie szczere poświęcenie się, obiecałeś liczne błogosławieństwa Twoje na całe życie i na chwilę śmierci. Nasi Arcypasterze przypomnieli nam to Twoje życzenie.

        Idąc za Ich wezwaniem, poświęciłam się już Sercu Twojemu, jako Polka, jako cząstka wielkiego narodu katolickiego. A teraz oddaję pod miłosierne panowanie Twoje i poświęcam się Boskiemu Sercu Twojemu jako żona i matka. Bo pragną na te niezmiernie ważne zadania życia mojego ściągnąć obfite błogosławieństw a Serca Twojego i wedle pragnień tegoż Serca je wykonywać.

        Najpierw, dziękują Ci gorąco, Zbawicielu mój, żeś kobietą wydźwignął z poniżenia, w jakie ją wtrąciło pogaństwo; żeś małżeństwo oddał pod opiekę Kościoła św., żeś je podniósł do godności sakramentu i uczynił źródłem łask na całe życie. Umocnij, Najświętsze Serce Jezusa, słabość moją, bym zdolna była wykonać wszystkie obowiązki żony i matki. Męża swojego, jako głowę rodziny przyrzekam szanować i wiernie miłować. W dzieciach swoich, które uważam za Twój dar wielki, przyrzekam wzbudzać jak najwcześniej ducha pobożności, uczciwości i dbać o ich religijne wychowanie. Dorastających synów i córki otoczę szczególną opieką, by w związki małżeńskie wstąpiły sercem czystym. Dołożę starań, by nasze ognisko rodzinne było schludne i miłe. Pielęgnować w nim będę obyczaje chrześcijańskie i ducha modlitwy. W sobie samej wyrabiać będę gruntowną pobożność przez śmiałe wyznawanie wiary św., przez modlitwę i gorliwe przyjmowanie sakramentów św. Chcę Ci, o Jezu, miłością płacić za miłość, wiernością wynagradzać za krzywdy, których tyle doznajesz od niewdzięcznego świata.

        Przyjmij, Najdroższe Serce Zbawiciela, to uroczyste poświęcenie i szczere przyrzeczenia, które co roku odnawiać będę. Udzielaj potrzebnych sił do ich wykonania. Przeniknij mnie i rodzinę moją gorącą miłością Twoją, byśmy żyli na wzór św. Rodziny w Nazarecie. Spraw, za przyczyną Niepokalanego Serca Matki Twojej, a Królowej Narodu naszego, bym ja i cała rodzina po wiernej służbie Tobie znalazła się na zawsze przy Boskim Sercu Twoim.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s