Mały modlitewnik rodziny katolickiej

,,Modlitwa to pobożne wzniesienie duszy do Boga, żeby Mu oddawać cześć, dziękować za otrzymane dobrodziejstwa, prosić Go o odpuszczenie grzechów i o inne rzeczy potrzebne lub pożyteczne bądź dla nas samych, bądź też dla drugich”.
Z katechizmu kard. Gasparriego

Pobierz pdf.

Leave a Reply