Powołanie matki, powołanie świętej

„Święci mieli prawie zawsze matki świątobliwe, a ludzie znakomici matki znakomite. Iluż to świętych i bohaterów, według własnego ich świadectwa, wyrobienie zasad i charakteru matkom swoim zawdzięczało”[1]. Ile z nas, matek, chciałoby, aby jej dziecko było święte, aby było wybitne, znakomite? A ile z nas chce, abyśmy my same, jako żony i matki, stały się świętymi?
Czytaj więcej…

Poświęcenie się Boskiemu Sercu Pana Jezusa

Święci i błogosławieni Kościoła katolickiego już od XIII wieku czcili Serce Pana Jezusa, odnajdując w Nim spokój, radość, mądrość, ukojenie pośród przeciwności i niegodziwości. Wielu z nich przyczyniło się do upowszechnienia kultu Serca Jezusowego, a szczególną zasługę miała w tym dziele św. Małgorzata Maria Alacoque (1647–1690). Sam Jezus przemówił do niej, gdyż chciał, by rozszerzała swym świadectwem kult Jego Serca, które może wyjednać ludziom wiele łask.
Czytaj więcej…